aboutus
QC Hồ sơ

Cơ sở vật chất tiên tiến cho phép chúng tôi triển khai hệ thống một cửa để sản xuất và đảm bảo chất lượng trong toàn bộ chu trình sản xuất. Chúng tôi vận hành 3 dây chuyền sản xuất chính cho các hạng mục bao gồm cửa quay, cổng rào và nhà điều hành cổng. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng thiết bị kiểm tra tiên tiến và các phương pháp kiểm tra khác nhau trong tất cả các quy trình sản xuất, từ kiểm tra nguyên liệu đầu vào, qua từng quy trình sản xuất, đến phát hiện và kiểm tra thành phẩm. Quá trình sản xuất và thử nghiệm sản phẩm được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO, cho phép công ty chúng tôi được chứng nhận ISO. Trong khi đó, các sản phẩm của chúng tôi đã được đánh dấu CE.

 

Shenzhen Wejoin Mechanical & Electrical Co. kiểm soát chất lượng 0


 

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc